Studijní materiál

1 Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting financování z energetických úspor (investice zákazníka je nulová).

Hlavním cílem EPC je splácení realizovaného projektu až z dosažených úspor, dochází k snižování provozních a  energetických nákladů.

Z úspor jsou postupně splaceny náklady které byly vynaloženy na projekt. Může také dojít k situaci, že nebudou dosáhnuty zasmluvněné (garantované) úspory, pak dodavatel nebo poskytovatel energetických služeb (ESCO) musí uhradit celý finanční deficit a to po celou dobu trvání smluvního vztahu.                            

Smlouva, která se uzavírá mezi poskytovatelem a zákazníkem se uzavírá na dobu u každého projektu individuálně. 

Doba splácení a výše splátky se stanovují podle rozsahu celkové investice. 

 • u komerčních objektů při výměna osvětlení se doba návratnosti mezi 2 až 7 lety v závislosti na typu projektu, 
 • při výměně veřejné osvětlovací soustavy se doba návratnosti pohybuje do 10 let
 • doba návratnosti zateplení pláště budovy nebo výměny oken metodou EPC je pouze 6 až 10 let

Roční úspory energie a nákladů na údržbu jsou využity k pokrytí investičních a kapitálových nákladů.

Výhody metody EPC:

 • jedná se o realizaci na klíč
 • poskytnutí garancí dodavatelem za dosažené úspory energie
 • dosáhnutí co nejvyššího objemu úspor energie a z toho vyplývajících úspor nákladů při co nejefektivnějším vynaložení investičních prostředků
 • Zvýšení hodnoty majetku bez vlastního kapitálu
 • Optimalizace a inovace technologií vede ke snížení uhlíkové stopy a snížení exhalací ostatních škodlivých zplodin

Smluvně je  dodavatelem  EPC garantováno, že celkové platby klienta za dobu garance - cena za provedení základních opatření, cena garance, cena energetického managementu, prémie a částka z titulu konečného splnění garance nebudou vyšší než celková úspora nákladů za dobu garance


Nevýhody metody EPC:

 • náročná příprava projektu
 • náročný výběr dodavatele
 • náročný administrativní proces

Níže na obr. je znázorněno jak porozumět financování prostřednictvím metody EPC.


(zdroj: http://elektro.tzb-info.cz/11015-nejnovejsi-aktualizace-statni-energeticke-koncepce-a-dalsi-temata-na-veletrhu-amper-2014)

Pozn: ESCO - společnost energetických služeb (realizační firma) Odměna ESCO je přímo úměrná výši dosažených úspor – aneb ESCO vydělá pouze v případě, že vydělá i zákazník

Metoda EPC je vhodná pro statní instituce, a organizace, kraje města a obce ale také i soukromí zákazníci.