Topic outline

 • Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika

  formy energie, jednotky atd..

  Energie - obchodovatelný druh zboží užívaný hlavně k výrobě mechanické práce nebo tepla, nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů např. elektřina, palivo, pára, teplo, stlačený vzduch a jiná podobná media


  Book: 1
 • Legislativní přehled

  V tematické části věnované legislativě se rámcově seznámíte se dvěma hlavními zákony, které se Vás moho bezprostředně týkat:

  • 458/2000 Sb.  - Energetický zákon
  • 406/2000 Sb.  - Zákon o hospodaření energií

  A dále s přehledem významných prováděcích předpisů

  Book: 1
 • Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem

  tržní principy, základní principy regulace, tržní subjekty, smluvní zvyklosti, náležitosti a obsah účetních dokladů za dodávky energií
  Book: 1
 • Postup při nákupu energií z hlediska veřejného zadavatele

  (možné způsoby nákupu energií)

  Při nákupu energií je potřeba  dodržet postupy definované zákonem o veřejných zakázkách (Zákon č. 137/2006 Sb.), který nám nabízí mnoho postupu a způsobu.

  Pozn: Veřejný zadavatel (Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo její příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba) se při nákupu energií řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

  Page: 1
 • Požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií

  (Energetická koncepce, energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, kontrola kotlů a klimatizací)
  Book: 1
 • Energetický management

  (postupy/prostředky pro sledování energetické náročnosti a spotřeby energie, vyhodnocování a návrh opatření)

  Book: 1
 • Realizace energeticky úsporných opatření, řízení projektů

  (postup, financování, časová náročnost, dosažené výsledky, atd..)

  Book: 1
 • Energetické služby

  (Energy Performance Contracting, Energy Contracting)

  O Energy Performance Contracting a Energy Contracting se mluví jako o energetických službách se zárukou.

  Usnesením č. 109 ze dne 22. února 2012 vláda České republiky byla  schválena metodika pro využití metody EPC- (Energy Performance Contracting) -energetické služby se zárukou.

  Book: 1