Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem - studijní materiály

4 Vyhláška č. 210/2011 Sb.

Vyhláškou č. 210/2011 Sb.  se stanovuje rozsah, náležitostech a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb. Táto vyhláška definuje obsah příloh faktur jak pro maloodběratelé také pro velkoodběratelé.