Základní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplemPožadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií