Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály

3 Základní jednotky, značky symboly

3.1 Základní jednotky, se kterými se můžeme setkat na vystavených fakturách nebo na smlouvách uzavřených s dodavateli energií


Označení Název Převod
kWh kilowatthodina 1000 Wh
MWh megawatthodina 1000 kWh
kW killowatt 1000 W
GWh gigawatthodina 1000 MWh
MVARh* megavoltamper (reaktivní)
m3 metr krychlový
1 MWh 3,6 GJ
1 J 1Ws
1 GJ 277,7 kWh
1 m3 10,55 kWh
1 MWh 94,79 m3


* jedná se o jednotku, která je uvedena na fa za elektrickou energii jako nevyžádaná dodávka jalového výkonu je uvedena v Kč/MVArh