Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály

3 Základní jednotky, značky symboly

V této části kurzu se seznámíte s veličinami a technickými jednotkami, se kterými můžete přijít do styku v komunální energetice - zejména v obchodním styku s dodavateli energií a pod.