Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály

3 Základní jednotky, značky symboly

3.4 Základní jednotky, se kterými se mužem setkat při kontrolách kotlů a klimatizačních systému


Označení Název Jednotka
η Účinnost kotle [%]
η Účinnost zdroje chladu [%]
EER Jmenovitý chladící faktor [-]
ESEER Sezonní chladící faktor [-]