• Legislativní přehled

    V tematické části věnované legislativě se rámcově seznámíte se dvěma hlavními zákony, které se Vás moho bezprostředně týkat:

    • 458/2000 Sb.  - Energetický zákon
    • 406/2000 Sb.  - Zákon o hospodaření energií

    A dále s přehledem významných prováděcích předpisů

Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetikaZákladní informace o fungování trhu s elektřinou, plynem, teplem