Print this chapterPrint this chapter

Základní pojmy a vztahy pro komunálního energetika - materiály

1 Formy energie

Rozlišujeme tři formy energie:

  • Primární energie je energie v původní formě, energie získaná z přírody, která se většinou nedodává přímo spotřebitelům např. čerstvě vytěžené černé uhlí, přírodní zemní plyn, uran. 
  • Koncová energie je energie ve formě, ve které je dopravena ke spotřebiteli a připravena k použití např. je elektřina, tepelná energie, zemní plyn. 
  • Užitečná energie zahrnuje konečnou formu energie při užití např. si představme světlo žárovky, kterou svítíme, teplo k vytápění apod.

Formu energie určuje druh energie a nositel energie. Forma energie může být zdrojem některého druhu energie. Jako příklad si uvedeme černé uhlí - je to primární zdroj a forma energie. Jinak je to s tepelnou energií, která zůstává určitým druhem (formou) energie, ačkoliv nositelem může být horká voda, vodní pára atd. Elektrická energie a energie pole jsou druhem i formou energie současně, proto nepotřebují nositele energie